Anora ihmiset puutarhassa

Anoran tilinpäätöstiedote tammi–joulukuulta 2022

28.2.2023

Anoran tilinpäätöstiedote tammi–joulukuulta 2022: Poikkeuksellisen korkeat tuotantokustannukset heikensivät kannattavuutta – vuoden 2022 liikevaihto kasvoi 5,7 %.

Toimitusjohtaja Pekka Tennilä kommentoi yhtiön vuotta 2022 pörssitiedotteessa näin:

”Kannattavuutemme vuoden 2022 viimeisellä neljänneksellä ja koko vuonna ei vastannut odotuksiamme. Vertailukelpoinen käyttökate viimeisellä neljänneksellä oli 21 miljoonaa euroa eli 9,4 % liikevaihdosta. Koko vuoden vertailukelpoinen käyttökate oli 76 miljoonaa euroa eli 10,8 % liikevaihdosta.

Kannattavuuden heikkeneminen liittyi koronapandemian jälkeiseen markkinoiden normalisoitumiseen, kun viinien ja väkevien alkoholijuomien monopolivolyymit laskivat merkittävästi. Valuuttakurssien kehitys vuonna 2022 oli meille hyvin epäsuotuisa. Myös ennätyskorkeat materiaalikustannukset, mukaan lukien ohran hinta, heikensivät bruttokatetta, ja liiketoiminnan kulut kasvoivat merkittävästi suurempien myynti- ja markkinointikulujen seurauksena. Tulosta heikensi lisäksi 3,2 miljoonan euron korjaus viimeisellä vuosineljännellä havaittuun virheeseen Globus Winen varastokirjanpidossa.

Toteutimme hinnankorotuksia kaikissa liiketoiminnoissamme ja kaikilla markkinoillamme läpi vuoden, mutta viiveellä tapahtuvan vaikutuksen myötä ne ovat vain osin kumonneet kustannusten nousun vaikutusta.

Liikevaihtomme kasvoi viimeisellä neljänneksellä 7,8 % ja oli 222 miljoonaa euroa. Kasvun taustalla oli pääasiassa Globus Wine -hankinta. Anoran markkinaosuuden kasvu väkevissä alkoholijuomissa jatkui supistuvilla monopolimarkkinoilla. Myös viineissä markkinaosuutemme kasvoi samalla, kun viinien kokonaismyynti Pohjoismaissa supistui.

Koko vuoden 2022 myyntimme kasvoi 5,7 % ja oli 703 miljoonaa euroa. Myynnin kasvuun vaikuttivat myönteisesti Globus Wine -hankinta sekä kasvu Industrial-segmentissä ja väkevissä alkoholijuomissa. Väkevien juomien myynti lisääntyi erityisesti matkustajamyynnissä ja vientikanavissa. Monopolimyynnin supistumisella oli negatiivinen vaikutus myyntiimme Ruotsissa, Norjassa ja Suomessa.

Nettovelkamme vuoden lopussa oli 301 miljoonaa euroa, kun se vuotta aiemmin oli 126 miljonaa euroa. Keskeinen syy nettovelan kasvuun oli Globus Winen hankinta, joka rahoitettiin velalla. Lisäksi korkeat varastotasot kasvattivat käyttöpääomaamme. Nettovelan pienentäminen on yksi vuoden 2023 tavoitteistamme.

Viinien ja väkevien alkoholijuomien markkinoilla oli vuoden 2022 aikana nähtävissä paluu normaaliin. Monopolikanavissa volyymit laskivat, kun koronapandemian aiheuttamista rajoituksista luovuttiin. Kulutusta on siirtynyt takaisin anniskelumyyntiin, matkustajamyyntiin ja rajakauppaan. Sota Ukrainassa ja koronan jälkivaikutukset aiheuttivat kuitenkin maailmanlaajuisia häiriöitä hankintaketjuissa ja johtivat merkittävään kustannusten nousuun ja saatavuusongelmiin.

Julkaisimme marraskuussa kunnianhimoiset pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteemme ja kasvustrategiamme vastuullisuustiekarttoineen. Visiomme on olla Pohjoismaiden johtava viinien ja väkevien alkoholijuomien talo, joka luo kasvua vastuullisuuden kautta. Tavoittelemme markkinoita nopeampaa kasvua kotimarkkinoillamme ja tuntuvaa kasvua kansainvälisessä liiketoiminnassamme. Pohjoismaiden ulkopuolella haemme kasvua yrityskauppojen kautta ja keskittymällä valittuihin avainbrändeihin.

Vastuullisuustiekarttamme asetti meille uusia kunnianhimoisia vastuullisuustavoitteita, ja viimeisellä neljänneksellä liityimme myös YK:n Global Compact -aloitteeseen. Olemme sitoutuneet tekemään toiminnoistamme hiilineutraaleja vuoteen 2030 mennessä. Toinen tärkeä vastuullisuusulottuvuus on tavoitteemme tapaturmattomasta työpaikasta. Gjelleråsenin tehtaalla ei raportoitu yhtään työtapaturmaa vuonna 2022, ja Koskenkorvan tislaamo saavutti The Year Award -palkinnon Starch Europe -järjestön turvallisuusohjelmassa toisena peräkkäisenä vuonna.

Vuosi 2022 oli Anoralle poikkeuksellinen. Sen lisäksi, että se oli Anoran ensimmäinen täysi vuosi Altian ja Arcuksen sulautumisen jälkeen, vahvistimme Tanskan johtavan viiniyhtiön Globus Winen hankinnalla entisestään asemaamme Pohjoismaiden johtavana viinien ja väkevien alkoholijuomien bränditalona. Haluan kiittää koko henkilöstöämme hyvästä työstä ja vuoden aikana osoitetusta sitoutumisesta!

Vuonna 2023 talouskasvun odotetaan pysyvän hitaana erityisesti ensimmäisen vuosipuoliskon aikana. Vaikealla taloudellisella ilmapiirillä on historiallisesti ollut suhteellisen laimea vaikutus viinien ja väkevien alkoholijuomien kulutukseen Pohjoismaissa, ja näen, että Anoran asema on hyvä ajatellen kuluttajien mahdollista siirtymistä edullisempiin tuotteisiin tai anniskelumyynnistä vähittäiskauppaan.

Vuonna 2023 keskitymme ensisijaisesti kannattavuutemme parantamiseen. Keskeisiä keinoja siinä ovat kulusäästöt, tehokkuuden parantaminen ja hinnankorotukset. Pyrimme myös optimoimaan varastojemme, jotta saamme kevennettyä käyttöpääomamme. "

Pörssitiedote kokonaisuudessaan löytyy osoitteesta www.anora.com.

Tilinpäätöstiedotteemme voit ladata myös suoraan tästä.

-----

Tuotteet
Toggle Nav