Suomalainen järvi ja puhdas luonnonvesi

GTK:n tutkimus - Energiakaivojen etanolipitoinen lämmönsiirtoneste ei kuormita ympäristöä

26.4.2021

Geologian tutkimuskeskus on julkaissut puolueettoman ympäristöriskitarkastelun energiakaivojen vaikutuksista pohjavesiin. Julkaistu raportti on tehty osana Business Finlandin rahoittamaa Smart Otaniemi -projektikokonaisuutta. Tutkimuksessa on tarkasteltu laajasti ympäristöriskejä, jotka liittyvät energiakaivon asennus- ja käyttövaiheisiin. Riskit on arvioitu kaksivaiheisesti – kaivon porauksen aikainen vaikutus sekä geoenergiasysteemin käytön aikainen riski.

Tutkimuksen perusteella energiakaivot eivät muodosta hallitsematonta ympäristöriskiä alalla vallitsevan asianmukaisen suunnittelun johdosta – riskien hallintatoimenpiteiden huomioiminen on suunnittelussa itsestäänselvyys. Riskikartoituksessa tehtiin laskentaa Altian etanolipitoisen lämmönsiirtonesteen leviämisestä ja vaikutuksista maaperään mahdollisessa järjestelmän vuototilanteessa. Etanolin ja denaturointiaineiden ympäristökuormitus on minimaalinen, paikallinen ja ohimenevä.

GTK:n tutkimus osoittaa, että energiakaivot ovat turvallinen ja pieniriskinen vaihtoehto myös pohjavesialueella.

Altia haluaa kiittää Geologian tutkimuskeskusta erittäin ajankohtaisesta ja selkeästä tutkimuksesta, jolla on mahdollisuus luoda alalle eri toimijoiden välille yhteisymmärrystä energiakaivojen hyödyistä ympäristö huomioiden. Tutustu tutkimusraporttiin kokonaisuudessan: Energiakaivon asennus ja käyttö – Ympäristöriskitarkastelu

Tuotteet
Toggle Nav