Työskentele turvallisesti

Koskenkorvan tehdas saavutti Year Award -palkinnon Starch Europe -järjestön turvallisuusohjelmassa

14.10.2021

Starch Europe -järjestö on vuodesta 2014 lähtien palkinnut vuosittaisessa kilpailussaan parhaiten suoriutuneita eurooppalaisia tärkkelystehtaita toimistaan työtapaturmien vähentämiseksi. Euroopan tärkkelystuottajien tukema The Starch Europe Safety Programme -ohjelman tarkoituksena on tukea niitä tärkkelystuottajia, joiden tavoitteena on jatkuvasti parantaa turvallisuuskäytäntöjä ja rakentaa turvallisempi työpaikka työntekijöilleen. Työturvallisuus on yksi Anoran keskeisistä vastuullisuustyön osa-alueista ja olemme panostaneet voimakkaasti työturvallisuuden ja turvallisuuskulttuurin parantamiseen.

Tänään Starch Europe on ilmoittanut, että Anoran Koskenkorvan tehdas on saanut Year Award -palkinnon vuoden 2020-2021 toiminnastaan. Tämä Year Award -palkinto myönnetään tehtaille, joissa ei ole tapahtunut yhtään työntekijän poissaoloon johtanutta työtapaturmaa tai kuolemaan johtanutta onnettomuutta vuoden mittaisen tarkastelujakson aikana. Anorassa työturvallisuus on erittäin tärkeä asia ja olemme sekä yksin että kumppaneidemme kanssa investoineet merkittävästi kehittääksemme työturvallisuutta ja rakentaaksemme turvallisuuskulttuuria. Olemme ylpeitä saadessamme tällaisen huomionosoituksen ja todisteen siitä, että etenemme oikeaan suuntaan.

Kaikki Starch Europe -järjestön tehtaat sopeuttivat menestyksekkäästi turvallisuuskäytäntönsä myös koronapandemian tuomiin haasteisiin ja kykenivät jatkamaan tärkkelystuotantoaan sekä -toimituksiaan maaliskuussa 2020 alkaneen epidemian aikana.

Tiedot turvallisuuskäytäntöjen arvioimiseksi kerätään Starch Europe -järjestön sihteeristön toimesta vapaaehtoisesti kilpailuun osallistuvista yrityksistä. Osoittaakseen työturvallisuusolosuhteet täysimääräisesti koko tehdasalueen henkilöstölle, aineistoon on kerätty tieto myös tuotantoyksiköissä toimivien yhteistyökumppaneiden osalta. Kaiken kaikkiaan Starch Europe -järjestön turvallisuusohjelmassa oli edustettuina 28 jäsenyritysten 37 tärkkelystehdasta. Jäsenyrityksillä on yhteensä 71 tärkkelystuotantoyksikköä.

Lisätietoa palkinnoista voit lukea englanninkielisestä Starch Europe Safety Programme -lehdistötiedotteesta.

Starch Europe

Tuotteet
Toggle Nav