Naturet lämmönsiirtoneste on turvallinen sekä käyttäjälleen että ympäristölle

Naturet tuotteiden vaikutukset pohjaveteen vain pieniä ja paikallisia mahdollisissa vuototilanteissa

4.1.2021

Ympäristöystävällisyys on ollut kehitystyömme lähtökohta Naturet-tuotteiden valmistuksen alusta saakka. Osana Geologian tutkimuskeskuksen (GTK) laatimaa kallioperän energiakaivojen porausta ja käyttöä koskevaa riskinarviointia on tehty matemaattinen mallinnus tilanteesta, jossa Naturet Geosafe -tuotetta pääsisi vahingossa vuotamaan ympäristöön. Mallintamalla tehty tutkimus ja riskiarvio kuuluvat Business Finlandin rahoittamaan Smart Otaniemi -hankkeeseen.

Lämmönsiirtonesteen käsittelyyn ja varastointiin on aina syytä kiinnittää erityistä huolellisuutta. Business Finlandin rahoittamassa tutkimuksessa tarkasteltiin maahan valuneen lämmönsiirtonesteen vaikutuksia pohjaveteen mallinnuksen avulla. Yhteenvetona todettiin, että lämmönsiirtonesteen kokonaisvaikutukset vuoto- tai onnettomuustilanteessa ovat pienet, paikalliset ja lyhytkestoiset. Lue tarkemmin tutkimuksen tuloksista Poratek Uutisista sivuilta 22-23.

Voimme siis jatkossakin suositella asiakkaillemme turvallisia ja ympäristöystävällistä Naturet -lämmönsiirtonesteitämme.

Naturet tarra asennuskohteeseen

Tuotteet
Toggle Nav