Barley

Ohratärkkelyksen hiilijalanjälki on pienentynyt merkittävästi kymmenessä vuodessa

31.12.2020

Koskenkorvan tehtaalla valmistaman ohratärkkelyksen hiilijalanjälki on 1 140 kg CO2-eq/tonni. Hiilijalanjälki on pienentynyt merkittävästi runsaassa kymmenessä vuodessa, lähinnä ohran viljelyssä käytettävien lannoitteiden valmistuksen kehittymisen sekä Koskenkorvan tehtaan käyttämän uusiutuvan energian myötä.

Ohratärkkelyksen hiilijalanjäljen selvitys on osa Tärkkelysteollisuusyhdistyksen teettämää tutkimusta, jossa selvitettiin kotimaisten tärkkelystuotteiden ilmastovaikutuksia. Luonnonvarakeskuksen (Luke) tekemä tutkimus kattoi tuotteen koko elinkaaren aina raaka-aineen viljelystä lopputuotteeseen. Tärkkelystuotteiden hiilijalanjälkeä mitattiin edellisen kerran Luken tutkimuksessa vuonna 2008.

Kotimaisen ohratärkkelyksen vertailukelpoinen ilmastovaikutus on pienentynyt 31 % edelliseen tutkimukseen verrattuna.

Ohran tuotannon päästöt vähentyneet merkittävästi

Suurin osa ohratärkkelyksen ilmastokuormasta syntyy ohran tuotannosta eli viljelystä ja maatalouden tuotantopanoksista, kuten lannoitteista ja kasvinsuojeluaineista. Viljan tuotannon aiheuttamat päästöt ovat kuitenkin vähentyneet merkittävästi lannoitteiden valmistuksen kehittymisen myötä.

Raaka-aineen ohella ilmastokuormaa syntyy tärkkelyksen erotusprosessista sekä kuivaamisesta. Vuoden 2014 lopulla käyttöön otetun Koskenkorvan biovoimalaitoksen myötä tärkkelyksen kuivaamisesta aiheutuneet päästöt ovat pienentyneet huomattavasti (74%) vuoden 2008 tutkimukseen verrattuna.

Eri tekijöiden vaikutus ohratärkkelyksen hiilijalanjälkeen:

Eri tekijöiden vaikutus ohratärkkelysken CO jalajnjälkeen

Tärkkelyksen valmistuksessa syntyviä muita tuotteita, kuten viljaviinaa tai rehuraaka-ainetta, ei tässä tutkimuksessa laskettu hyvittämään hiilijalanjälkeä. Jos niin olisi tehty, tärkkelyksen hiilijalanjälki pienenisi entisestään.

Tavoitteena hiilineutraali tuotanto vuoteen 2026 mennessä

Anora valmistaa ohratärkkelystä Koskenkorvan tislaamolla osana viljaviinan tuotantoprosessia. Koskenkorvan tislaamo perustuu bio- ja kiertotalouteen, ja useiden tuotteiden ansiosta se pystyy hyödyntämään raaka-aineena käyttämänsä suomalaisen ohran kokonaan. Viljaviinan ja ohratärkkelyksen lisäksi tehdas tuottaa rehujen raaka-ainetta. Lisäksi käymisprosessissa syntyvää hiilidioksidia otetaan talteen ja toimitetaan edelleen mm. kasvihuoneviljelyyn.

Ohran kuoret, joita ei muuten hyödynnettäisi Koskenkorvan tehtaan tuotannossa, poltetaan omassa biovoimalaitoksessa, joka tuottaa höyryenergiaa tehtaan tarpeisiin.

Anoran tavoitteena on hiilineutraali tuotanto vuoteen 2026 mennessä. Anora ei käytä kompensaatioita päästöjen vähennyskeinona, vaan askeleet kohti hiilineutraaliutta perustuvat omien tuotantolaitosten, kuten Koskenkorvan tislaamon biovoimalaitoksen, kehittämiseen ja uusiutuviin energianlähteisiin siirtymiseen. Anora aloitti myös valmistamiensa juomatuotteiden hiilijalanjälkien selvitykset. Työ alkoi kesällä 2019 Koskenkorva Vodkan hiilijalanjäljen laskennalla.

Lue lisää regeneratiivisesta ohratärkkelyksestä!

Tuotteet
Toggle Nav