Regeneratiivinen ohratärkkelys on uusiutuva ja luonnollinen raaka-aine.

Regeneratiivinen ohratärkkelys on raaka-aine ilmastoystävällisille lopputuotteille

21.4.2023

Regeneratiivinen ohratärkkelys valmistetaan regeneratiivisen eli uudistavan viljelyn mukaisesti viljellystä ohrasta. Ohratärkkelyksen kokonaishiilijalanjäljestä suurin osuus on peräisin viljelytoimenpiteistä. Uudistavan viljelyn menetelmillä parannetaan maaperän hiilensidontakykyä ja pienennetään näin merkittävintä osa-aluetta tärkkelyksen kokonaishiilijalanjäljessä.

Regeneratiivinen ohratärkkelys mahdollistaa ilmastoystävällisemmän lopputuotteen niin elintarviketeollisuudelle, panimoille kuin muillekin tärkkelystä raaka-aineena käyttäville teollisuuden aloille.

Sopimusviljelijät ovat avainasemassa raaka-aineen tuottamisessa Koskenkorvan tehtaalle

Koskenkorvan tehdas tavoittelee hiilineutraalia tuotantoa vuoteen 2026 mennessä. Merkittävimmät askeleet hiilidioiksipäästöjen vähentämisessä ovat olleet biovoimalaitoksen käyttöönotto vuonna 2014 sekä lämpöpumppuinvestoinnin mahdollistama yhä tehokkaampi energiankierrätys 2022. Kannustaessamme sopimusviljelijöitämme ottamaan käyttöön maaperän kasvukuntoa parantavia toimenpiteitä, voimme samalla vaikuttaa raaka-aineemme hiilijalanjälkeen. Anoran tavoitteena on vahvistaa regeneratiivisesti viljelyyn ohran saatavuutta niin, että vuonna 2030 sen omista juomatuotteista 30% voitaisiin valmistaa regeneratiivisesti viljellystä suomalaisesta ohrasta. Samalla tuotamme huomattavan määrän regeneratiivisesti viljellystä ohrasta valmistettua tärkkelystä, joka on erinomainen raaka-aine ympäristöarvoja vaaliville asiakkaillemme. Teemme regeneratiivisen ohran viljelysopimukset suoraan viljelijöiden kanssa ja maksamme heille sopimuslisän. Ulkopuolinen auditoija vierailee tiloilla ja tarkistaa viljelytoimenpiteet. Kesällä 2023 viljeltävästä regeneratiivisesta ohrasta lasketaan tilakohtaista kasvintuotannon hiilijalanjälkeä. BIOCODE tekee laskelmat perusten sopimusviljelytilojen viljelysuunnitteluun ja lohkokirjanpitoon. Näin saadaan kerättyä lisää tutkimustietoa regeneratiivisten eli uudistavien viljelymenetelmien ilmastovaikutuksesta ja edelleen pienennettyä viljelyn hiilijalanjälkeä.

Regeneratiivisen tärkkelyksen ilmastovaikutuksista ja uudistavan viljelyn vaikutuksista tarvitaan lisää tutkimusta

Ohratärkkelyksen ilmastokuormasta suurin osa syntyy ohran viljelystä sekä maatalouden tuotantopanoksista. Tärkkelysteollisuusyhdistyksen tilaamassa tutkimuksessa selvitettiin ohratärkkelyksen ilmastovaikutuksia vuosina 2008 ja 2020. Tutkimuksen mukaan ohratärkkelyksen ilmastovaikutus pienentyi tänä aikana 31% (Luke, 2020). Merkittävimmät tekijät ilmastovaikutusten pienentymisessä olivat tuolloin ohran viljelyssä käytettävien lannoitteiden valmistuksen kehittyminen sekä Koskenkorvan tehtaalla kasvanut uusiutuvan energian käyttö.

Ohratärkkelyksen hiilijalanjälkeen pyritään edelleen vaikuttamaan ohran viljelymenetelmiä kehittämällä. Sopimusviljelijöiden käytössä on erilaisia ilmaston kannalta hyödyllisiä toimenpiteitä, joilla lisätään maahan sitoutuvan hiilen määrää. Samalla parannetaan maan kasvukuntoa, jolloin viljelijällä on myös mahdollisuus korkeampaan satotasoon. Hyväkuntoisessa peltomaassa maan fysikaaliset, kemialliset ja biologiset ominaisuudet ovat kunnossa. Hyväkuntoinen peltomaa kestää paremmin myös sään ääri-ilmiöitä: se pystyy puskuroimaan suuria sateita tai varastoimaan vettä kuivia kausia varten. Peltojen talviaikainen kasvipeitteisyys sekä hyvin suunniteltu kasvinvuorotus ovat esimerkkejä regeneratiivisistä viljelytoimenpiteistä.

Regeneratiivisen tärkkelyksen määrää on tavoitteena kasvattaa vuosittain yhä merkittävämmäksi osaksi tärkkelyksen tuotantoamme ja ilmastovaikutuksiltaan pienempää raaka-aineen hankintaa. Regeneratiivisen eli uudistavan viljelyn vaikutusten suuruus selviää vasta kun viljelyä on seurattu riittävän kauan ja uusi kattava laskenta on suoritettu. Puolueeton tutkimus tullaan toteuttamaan lähivuosina.

Ohran kasvua

Tuotteet
Toggle Nav