Anoran tehtailla työturvallisuus nähdään tärkeänä asiana

Tehtaat työturvallisuuden huipulla

16.2.2023

Anora Industrialin tehtaiden työturvallisuus kehittyi vuosikymmeniä hyvällä tasolla ja vastasi aina viranomaisvaatimusten kiristymiseen. Nykyiselle huipputasolle pääsy vaati kuitenkin jotain muuta – ajattelutavan muutoksen.

Loppuvuonna 2022 Koskenkorvan tehtaalla tuli täyteen yli tuhat päivää ilman poissaoloon johtanutta tapaturmaa. Tehdas sai jo toisen kerran peräkkäin Starch Europe -järjestön turvallisuusohjelman arvostetun Year Award -tunnustuksen, jonka saa vain muutama tehdas vuosittain.

”On merkittävää, että saamme maailmalta tunnustusta. Tuntuu hyvältä olla yksi Euroopan parhaista. Meille tärkeintä on kuitenkin, että kaikkien on turvallista tulla töihin, työpäivä sujuu hyvin ja turvallisesti, ja kaikki pääsevät turvallisesti kotiin”, sanoo turvallisuus- ja tuotantopäällikkö Aleksi Ikola.

”Systemaattinen tehtaiden työturvallisuuden kehittäminen on luonut meille vahvat perustukset. Suurin harppaus eteenpäin tapahtui kuitenkin vasta, kun muutimme ajattelutapoja. Otamme nykyään huomioon fyysisen ympäristön turvallisuuden lisäksi inhimilliset tekijät. Työturvallisuus lähtee ihmisen omasta toiminnasta ja on pitkälti yhteistyötä ja viestintää”, kertoo Miika Jokinen, teollisten tuotteiden ja palveluiden liiketoimintajohtaja.

Turvallisuushavainnoista nopeasti toimenpiteisiin

Vanhoissa tehdasrakennuksissa on paljon erilaisia tiloja, joissa työntekijät ovat tottuneet toimimaan aina tietyillä tavoilla. Osa kulkuteistä on sään armoilla, mikä aiheuttaa erityisiä haasteita. Liukastumiset huoltotoimenpiteissä ja näytteenotossa ovat olleet kautta aikojen suurin työtapaturmien syy, joten erityisesti kaiteet ja askelmat ovat tyypillisiä parannuskohteita.

”Aloitamme jokaisen kokouksen työturvallisuusasioilla. Kun otimme henkilöstön enemmän mukaan työturvallisuuden suunnitteluun, alkoi tutuistakin tiloista ja vanhoista tavoista löytyä havaintoja parannettavista kohteista. Silmät ikään kuin aukesivat. Työskentelyn täytyy olla helppoa ja turvallista. Muutostyötkin mietimme nykyään turvallisuuden kautta. Jos esimerkiksi voi pultata, ei tuotantotiloissa hitsata”, Ikola sanoo.

Ennakoiva turvallisuustyö on kaikkien asia. Jokaisella Anora Industrialin työntekijällä on puhelimessaan sovellus, jolla voi ilmoittaa riskipaikoista. Samalla voi ilmoittaa, jos pystyi korjaamaan tilanteen itse.

”Olemme yhdessä sitoutuneet työturvallisuuteen. Kun saamme työntekijöiltä havaintoja, löytyy myös johdolta tukea ja resursseja korjaavien toimenpiteiden toteuttamiseen. Kaikki näkevät, että havainnoista raportoiminen kannattaa”, Jokinen toteaa.

Pysähdy ja mieti työturvallisuutta

Fyysisen ympäristö lisäksi ihmisen oma toiminta vaikuttaa työn turvallisuuteen. Anora Industrial on tehnyt yhdessä Työterveyslaitoksen kanssa inhimillinen tekijä -mallin, jota parhaillaan koulutetaan koko organisaatiolle. Mallin avulla työntekijät ymmärtävät paremmin, mitkä inhimilliset tekijät vaikuttavat turvallisuuteen omassa työssä.

”Aloitamme työturvallisuuden miettimisen jo päivän alusta. Kun tulet töihin, miten päivä lähtee kulkemaan? Onko vireystila ok? Saatko keskittyä työntekoon rauhassa vai oliko kiireen tuntua? Jos on tapahtunut työtapaturma, miten päivä on silloin mennyt? Käymme läpi paljon erilaisia asioita, joiden avulla saamme eväitä muutosten suunnitteluun jokapäiväisen tekemisen näkökulmasta”, Jokinen kertoo.

”Hyvä tapa harjoitella uutta ajattelua on pysähtyä ennen hyvinkin arkista tekemistä, esimerkiksi kahvinkeittoa. Miten tekisin tämän turvallisesti?”

Työturvallisuusoppia muilta tehtailta

Eri maiden Anoran tehtaiden turvallisuudesta vastaavat henkilöt kokoontuvat kerran kuukaudessa keskustelemaan työturvallisuudesta ja jakamaan hyviä toimintatapoja.

”Teemme kansainvälistä yhteistyötä Anorassa. Jaamme erilaisia oppeja ja katsomme tilanteita eri näkökulmista. Jos jossain on sattunut tapaturma, analysoimme sitä yhdessä. Viime kesänä erään tehtaan työntekijä oli ollut vapaa-ajallaan sähköpotkulaudalla onnettomuudessa, joten päätimme Suomessakin muistutella työntekijöitä vastuullisuudesta myös vapaa-ajalla. Meillä on tehtaalla turvavälineitäkin, joita saa lainata kotiin”, Ikola sanoo.

Jokisen mukaan turvallisuus on matka, joka ei ole koskaan valmis.

”Nyt olemme tehneet muutaman vuoden kovan spurtin, mutta todellinen haasteemme on pitää yllä saavutettu huipputaso. Tässä meitä auttaa myös kansallinen Nollis-verkosto, josta saamme kuukausittain uusia turvallisuusteemoja. Kun joka kuukausi keskustelemme tehtaalla eri teemasta, turvallisuuteen saa aina uutta näkökulmaa.” -----

Tuotteet
Toggle Nav