Työturvallisuuden yksi iso tekjä on turvakypärä

Työmme henkilöstön työturvallisuuden varmistamiseksi on edennyt hienosti

17.6.2022

Työturvallisuus on yksi Anoran keskeisistä vastuullisuustyön osa-alueista ja olemme panostaneet voimakkaasti työturvallisuuden ja turvallisuuskulttuurin parantamiseen sekä Anoran omien toimintojen että ulkopuolisten toimijoiden osalta. Jo aikaisemmin saimme tunnustusta työturvallisuuden osalta, kun Starch Europe järjestö myönsi Year Award -palkinnon vuoden 2020-2021 toiminnasta Koskenkorvan tehtaalle. Hyvä työturvallisuutemme näkyy myös ennätyspitkänä jaksona ilman poissaoloja aiheuttavia työtapaturmia. Olemme työskennelleet Industrial Productin Koskenkorvan ja Rajamäen yksiköissä jo 888 päivää ilman poissaoloja aiheuttavia tapaturmia (LTI) . Turvallinen työskentely vaatii kaikkien huomiota niin omassa kuin tiimin toiminnassa työympäristön ja laitteiden turvallisuuden osalta, mutta myös etukäteissuunnittelun ja työhön keskittymisen kautta. Tavoitteemme on turvallisuuden jatkuva parantaminen. Tässä tehtävässä meitä auttaa ennakoiva ja järjestelmällinen riskipaikkojen havainnointi ja havaintojen selkeä raportoiminen. Tunnistettujen riskien poistaminen ja mahdollisten ongelmakohtien korjaaminen pienentää tapaturmariskiä edelleen. Hyvä työturvallisuus varmistaa, että voimme kaikki jatkossakin palata töistä kotiin terveinä. Tapaturmien riski on tunnistettavissa myös vapaa-ajalla, etenkin kun kesäaikaan vietämme aikaamme monenlaisten aktiviteettien parissa. Turvallisuudesta kannattakin huolehtia myös kotona ja vapaa-ajalla, riskejä voi usein vähentää tunnistamalla ne etukäteen ja valmistautumalla. Kotitapaturma.fi -sivustolla löytyy kattavasti materiaalia vapaa-ajan tapaturmien ehkäisyyn.

Arjen kiire näkyy alla olevalla videolla – toivottavasti kesäinen lomakausi auttaa meitä havainnoimaan myös kodin riskejä ennakkoon. Hopulle loppu!


Tuotteet
Toggle Nav