Koskenkorvan tehdas peltojen keskellä

Anoran Koskenkorvan tehdas palkittiin jälleen Starch Europe -järjestön turvallisuusohjelman Year Award -palkinnolla

20.11.2023

Year Award -palkinto myönnetään yrityksille, joissa ei ole vuoden aikana tapahtunut yhtään työntekijän poissaoloon johtanutta työtapaturmaa, ja se on Anoralle tärkeä osoitus turvallisuuden eteen tehdyn työn tuloksista. Koskenkorvan tehtaalle myönnettiin Year Award -palkinto nyt jo kolmatta kertaa peräkkäin.

Turvallisuus on yksi Anoran vastuullisuustyön keskeisiä prioriteetteja ja panostamme voimakkaasti työturvallisuuden parantamiseen sekä turvallisuuskulttuurin rakentamiseen niin organisaatiomme sisällä kuin kumppaneidemmekin kanssa. Starch Europe -järjestön isännöimä turvallisuusohjelma on palkinnut vuosittaisessa kilpailussaan parhaiten suoriutuneita eurooppalaisia tärkkelystehtaita toimistaan työtapaturmien vähentämiseksi jo vuodesta 2014 lähtien. Euroopan tärkkelystuottajien tukema The Starch Europe Safety Programmen tarkoituksena on tukea niitä tärkkelystuottajia, jotka pyrkivät jatkuvasti parantamaan turvallisuuskäytäntöjä ja rakentamaan työntekijöilleen turvallisempaa työympäristöä.

Vuoden 2022–2023 Safety Awards -kilpailussa viisi Starch Europen jäsenyrityksen tehtaista täytti palkinnolle asetetut vaatimukset. Tunnustus myönnetään tehtaille, joissa ei ole tapahtunut yhtään työntekijän poissaoloon johtanutta työtapaturmaa tai kuolemaan johtanutta onnettomuutta vuoden tarkastelujakson aikana. Koskenkorvan tehdas saavutti Year Award -palkinnon nyt kolmannen kerran peräkkäin. ”Olemme jo vuosia kehittäneet ennakoivaa havainnointikulttuuria vahvistamaan turvallista työympäristöä kaikille työntekijöillemme”, Koskenkorvan tehtaan tuotantopäällikkö Arttu Kivi kertaa yksikkönsä menestyksen taustaa.

”Koskenkorvan tehtaalla, kuten kaikilla muillakin Anoran tuotantopaikkakunnilla, on tehty pitkäjänteistä ja suunnitelmallista turvallisuustyötä jo vuosia. Työturvallisuus rakentuu strategian pohjalta, mutta ennen kaikkea siihen sitoutuneiden työntekijöiden kautta. Siksi haluankin onnitella Koskenkorvan tehtaan henkilöstöä tästä saavutuksesta!” toteaa Hannu Vähämurto, Anoran teollisten tuotteiden liiketoimintayksikön johtaja.

Starch Europe -jäsenistön muodostavat Euroopan 30 tärkkelystä tuottavaa yritystä. Yhdessä he edustavat yli 95 %:a EU:n tärkkelysteollisuudesta. Koskenkorvan tehdas tuottaa vuodessa noin 60 miljoonaa kiloa ohratärkkelystä. Merkittävin osa tästä suuntautuu paperi- ja kartonkiteollisuuden raaka-aineeksi, mutta laadukas kotimainen ohratärkkelys on arvostettu raaka-aine myös esimerkiksi panimo- ja elintarviketeollisuudelle.

---

Tuotteet
Toggle Nav