Tietosuojalauseke ja evästeet

ANORA INDUSTRIAL - TIETOSUOJA JA EVÄSTEET

1. JOHDANTO

Me Anoralla olemme sitoutuneet suojaamaan asiakkaiden ja muiden kontaktien yksityisyyttä sovellettavien lakien mukaisesti. Tämän ilmoituksen tarkoituksena on kertoa, miten Anora käsittelee henkilötietojasi, kun otat meihin yhteyttä asiakaspalvelun kautta, käytät palveluitamme tai olet meihin muutoin yhteydessä. Se sisältää myös tietoja kävijäseurannan ja evästeiden käytöstä Anora Industrialin verkkosivustolla.

2. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELY

2.1. Rekisterinpitäjä

Anora Group Oyj, Kaapeliaukio 1, 00180 Helsinki, on rekisterinpitäjä liittyen henkilötietoihisi. Jos sinulla on kysyttävää henkilötietojesi käsittelystä, pyydämme sinua ottamaan yhteyttä meihin puhelimitse +358 207 013 013 (vaihde) tai lähettämällä viestin osoitteeseen dataprivacy@anora.com.

2.2 Käsittelyn perusteet ja tarkoitukset

Anora käsittelee henkilötietojasi yhdellä tai useammalla seuraavista perusteista:

- suostumuksesi

- Anoran lakisääteisten velvoitteiden noudattaminen

- sinun ja Anoran välisen sopimuksen täytäntöön paneminen

- Anoran oikeutettujen etujen toteuttaminen.

Edellä mainituin perustein Anora käsittelee henkilötietojasi seuraaviin tarkoituksiin:

- Asiakaspalvelu – Voimme käsitellä henkilötietojasi kommunikoidaksemme kanssasi, jos olet ottanut yhteyttä asiakaspalveluumme. Puhelusi asiakaspalveluun voidaan nauhoittaa, jolloin sinulle kerrotaan nauhoituksesta etukäteen.

- Markkinointi – Voimme käsitellä henkilötietojasi markkinointia, myynninedistämistä ja PR-toimintaa varten. Voimme ottaa sinuun yhteyttä tiedottaaksemme esimerkiksi uusista tuotteista tai palveluista tai Anorasta yleisesti, kun meillä on suostumuksesi tai kun se on muutoin sallittua. Voimme myös käyttää henkilötietojasi muokataksemme viestintäämme ja antaaksemme sinulle relevantimpia tietoja esimerkiksi tekemällä suosituksia ja näyttämällä räätälöityjä sisältöjä palveluissamme.

- Liiketoimet – Jos edustat yritystä, voimme käsitellä henkilötietojasi toimittaaksemme yrityksellesi tuotteita tai palveluita, ostaaksemme yrityksesi tuotteita tai palveluita taikka jos se on muutoin tarpeen Anoran ja yrityksesi välisen sopimuksen täytäntöön panemiseksi. Lisäksi säilytämme tiedot ostoista ja myynneistä, maksu- ja toimitustiedot, sopimukset Anoran ja yrityksesi välillä sekä tiedot muusta kommunikaatiosta yrityksesi ja Anoran välillä. Huomaathan että kaikki tällaiset liiketoimet ja kommunikaatiot voivat olla yrityksesi nimissä mutta sisältää sinun henkilötietojasi.

- Muu liiketoiminnan hallinnointi – Anoran oikeutettujen etujen toteuttamiseksi voimme käsitellä henkilötietojasi lainvastaisen toiminnan havaitsemiseksi, tutkimiseksi ja estämiseksi sekä Anoran intressien puolustamiseksi esimerkiksi oikeudenkäynneissä edellyttäen, että sinun etusi, perusoikeudet tai -vapaudet rekisteröitynä eivät syrjäytä Anoran oikeutettuja etuja.

2.3 Kerätyt tiedot ja niiden säilyttäminen

Kerätyt henkilötiedot voivat sisältää meille toimittamasi henkilötiedot (kuten yhteystietosi). Säilytämme henkilötietosi niin kauan kuin se on tarpeen edellä mainittuihin tarkoituksiin, ellei sovellettavasta laista johdu pidempää säilytysaikaa. Näin ollen voimme säilyttää henkilötietosi esimerkiksi niin kauan kuin on tarpeen Anoran oikeuksien käyttämiseksi tai puolustamiseksi.

2.4 Vastaanottajat ja tietojen luovutus

Henkilötietojasi käsittelee vain sellaiset Anoran työntekijät, joille se on tarpeen edellä mainittuja tarkoituksia varten. Lisäksi voimme luovuttaa henkilötietojasi seuraavasti:

- Konserniyhtiöt ja alihankkijat – Voimme luovuttaa henkilötietojasi Anoran konserniyhtiölle ja sellaisille alihankkijoille, jotka käsittelevät henkilötietoja Anoran puolesta edellä mainittuihin tarkoituksiin. Tällaisia alihankkijoita ovat esimerkiksi yritykset, jotka käsittelevät tilauksiasi, logistiikkayhtiöt sekä yritykset, jotka analysoivat ja hallinnoivat markkinointia Anoralle. Tällaiset luovutukset voivat sisältää resurssien ja servereiden käyttöä EU:n tai ETA-alueen ulkopuolella. Jos henkilötietojasi luovutetaan EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle, huolehdimme siitä, että luovutuksessa noudatetaan sovellettavia lakeja (esimerkiksi käyttämällä Euroopan komission mallilausekkeita).

- Viranomaiset – Meitä voidaan vaatia luovuttamaan henkilötietojasi viranomaisille sovellettavien lakien mukaisesti taikka oikeudenkäynnin yhteydessä.

- Yrityskaupat – Voimme luovuttaa henkilötietojasi ostajille ja heidän neuvonantajilleen yrityskaupan yhteydessä.

2.5 Sinun oikeutesi

Sinulla on seuraavat oikeudet liittyen henkilötietojesi käsittelyyn:

- Oikeus peruuttaa suostumus – Siltä osin kuin henkilötietojesi käsittely perustuu suostumukseesi, sinulla on aina oikeus peruuttaa se.

- Oikeus saada pääsy tietoihin – Sinulla on oikeus saada pääsy niihin sinua koskeviin henkilötietoihin, joita Anora käsittelee.

- Oikeus tietojen oikaisemiseen – Sinulla on oikeus pyytää Anoraa oikaisemaan sinua koskevat epätarkat ja virheelliset henkilötiedot sekä täydentämään puutteelliset tiedot.

- Oikeus tietojen poistamiseen ja käsittelyn rajoittamiseen – Voit pyytää Anoraa poistamaan sinua koskevat henkilötiedot tai rajoittamaan tietojen käsittelyä, jos esimerkiksi käsittelylle ei ole enää lainmukaista perustetta tai jos tietoja ei enää tarvita niihin tarkoituksiin, joita varten ne kerättiin, ellei Anoralla ole lainmukaista oikeutta tai velvollisuutta tietojen käsittelyyn.

- Oikeus vastustaa – Sinulla on oikeus vastustaa henkilötietojesi käsittelyä henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseen liittyvällä perusteella. Anora voi kieltäytyä tästä lainmukaisella perusteella.

- Oikeus tietojen siirtoon – Sinulla on tietyin edellytyksin oikeus saada toimittamasi henkilötiedot ja siirtää ne toiselle rekisterinpitäjälle.

- Oikeus tehdä valitus – Sinulla on oikeus tehdä valitus Anoran käsittelytoimista siinä EU:n jäsenvaltiossa, jossa sinulla on vakinainen asuinpaikka tai työpaikka taikka jossa väitetty rikkominen on tapahtunut.

Voit käyttää edellä mainittuja oikeuksiasi ottamalla yhteyttä Anoraan kohdan 2.1 mukaisesti. Mikäli olet tilannut uutiskirjeemme, voit myös peruuttaa uutiskirjeen tilauksen jokaisesta uutiskirjeestä löytyvän linkin kautta. Jos haluat tehdä valituksen, relevantti viranomainen Suomessa on tietosuojavaltuutettu (www.tietosuoja.fi).

3. KÄVIJÄSEURANTA JA EVÄSTEET ANORAINDUSTRIAL.COM-SIVUSTOLLA

Käytämme sivustollamme evästeitä ja vastaavia teknologioita käyttökokemuksen parantamiseksi sekä toiminnallisiin, tilastollisiin ja markkinointitarkoituksiin. Voit hallinnoida evästevalintojasi täältä.

4. PÄIVITYKSET

Anora pyrkii jatkuvasti kehittämään henkilötietojen käsittelyä, jolloin Anora voi muuttaa tätä ilmoitusta. Toivomme, että tarkistat tämän ilmoituksen aika ajoin mahdollisten muutosten varalta.

Tuotteet
Toggle Nav