Ohran lajikkeellisia laatutietoja

Ensimmäisiä lajikkeellisia laatutietoja kesän 2023 ohrista

6.10.2023

Koskenkorvan tehtaan vastaanottoon tulleiden ohrien lajikkeellisia laatutietoa löytyy koostettuna lajikkeellisen laatutiedon taulukosta.

Taulukkoon kerätty uuden sadon laatutieto on koostettu 21.8.2023 jälkeen tapahtuneiden vastaanottojen perusteella. Liitteessä on yhteenveto niistä lajikkeista, joista on vähintään kolme vastaanottoa.

Satovuoden laadun yhteenveto verrattuna aiempiin satokausiin näkyy alla olevasta kuvasta. Kesän 2023 sadon osalta kyseessä on tietenkin käytännössä puintikauden vastaanottoihin perustuva kuva laadusta. Talven myötä taso tulee hieman vielä muuttumaan.

Ohrasadon keskilaatu eri satovuosina

Ruokaviraston sivulla runsaasti tietoa viljasadosta

Ohran hinnoittelulaatu analysoidaan Anoran Koskenkorvan tehtaalla muiden viljan ostajien tavoin Ruokaviraston hallinnoimaan viljaverkkoon kuuluvalla NIT-laitteella. Ruokaviraston masterlaitteen tulostaso varmistetaan referenssimenetelmin vuosittain uuden sadon näytteillä ja viljaverkossa olevat laitteet päivitetään vastaavasti samaan tulostasoon.

Lue lisää NIT-viljaverkosta ja Ruokaviraston Viljalaboratorion palveluista heidän sivuiltaan. Sivuilta löytyy kattavasti tietoa viljasadon laadusta. Esimerkiksi Avoin tieto - viljasadon laatu kohdasta pääset tutkimaan tärkeimpiä laatutietoja viljalajeittain, lajikkeittain ja alueittain. Kartta-sivulla lasketaan eri laatutekijät huomioiden, kuinka suuri osa näytteistä on täyttänyt laatuseurannan käyttämät laatutavoitteet eri viljalajeilla.

Tästä pääset tutustumaan Ruokaviraston Avoin Tieto -tietokantaan.

-----

Tuotteet
Toggle Nav