Ohrapellot Koskenkorvalla

Kasvukauden sää näkyy ohran tärkkelyspitoisuudessa

22.12.2021

Tärkkelysohran laatu kiinnostaa niin viljelijää kuin myös Anoraa. Koskenkorvalle vastaanotettu ohra on tehtaan ainut varsinainen raaka-aine ja sen laatutekijät, kuten jyväkoko ja tärkkelyspitoisuus, vaikuttavat tehtaan prosessiin. Hyvästä laadusta maksettavalla laatulisällä tavoitellaan parempaa raaka-ainetta tehtaalle, mutta korkean tärkkelyspitoisuuden saavuttamien ei ole aina helppoa. Kasvukausien säävaihtelut ovat tekijä, johon ei lajikevalinnalla tai viljelytoimenpiteilläkään pysty vaikuttamaan. Viimeiset kaksi poikkeuksellista kasvukautta näkyvät laadussa mm. matalana tärkkelyspitoisuutena. Alla olevassa kuvassa näkyy vastaanotetun ohran jakautuminen tärkkelyspitoisuuden mukaan. Mukana on satokauden 2021 osalta vastaanotot ajalta 9.8. – 21.12.2021. Osuus tärkkelysluokittain on hyvin viime satovuotta vastaava. Suurin ero on, että matalimpien tärkkelyspitoisuuksien osuus on nyt pienempi ja massa asettuu luokkaan 59,0 – 59,9 % tärkkiä kuiva-aineessa. Toivotaan, että ensi kesänä helteet eivät yllätä ennen juhannusta ja sadetta saadaan riittävästi kasvua vauhdittamaan. Niillä tekijöillä näyttäisi ainakin olevan iso merkitys tärkkelyksen muodostumiseen.

Ohran tärkkelyspitoisuus jaoteltuna luokkiin eri satovuosina


Tuotteet
Toggle Nav