Tekniset etanolit erilaisiin teollisiin kohteisiin

Koskenkorvan ohratärkkelys on Chemigaten raaka-aine

9.2.2024

Tärkkelys on monikäyttöinen teollisuuden raaka-aine, jota saadaan kasviperäisistä raaka-aineista, kuten maissista, vehnästä, perunoista tai muista mukulakasveista. Koskenkorvan tehtaalla erotettu ohratärkkelys onkin melko uniikki näiden joukossa, sillä missään muualla ei ohratärkkelystä tässä mittakaavassa valmisteta. Tärkkelyksiä käytetään monissa erilaisissa elintarvikkeissa, sekä hyvin laajasti teollisissa sovelluksissa, kuten liiman valmistuksessa ja tekstiiliteollisuudessa, mutta etenkin paperin- ja kartongin valmistuksessa. Suomalainen paperi- ja kartonkiteollisuus muodostaakin merkittävimmän loppukäyttökohteen Koskenkorvan tehtaalla tuotetulle tärkkelykselle. Anoran ohratärkkelyksen jatkojalostajana ja myyjänä Chemigate tarjoaa näille asiakkaille laaja-alaista osaamista, kokemusta sekä monipuolisia tärkkelyspohjaisia tuotevaihtoehtoja.

Chemigaten menestys syntyy osaamisesta ja kokemuksesta

Chemigaten ammatillinen osaaminen tärkkelysraaka-aineista ja niiden modifioinnista rakentuu vuosikymmenten kokemuksesta ja suomalaisen paperi-ja kartonkiteollisuuden asiakassuhteiden hoitamisesta pitkäjänteisesti. ”Päämarkkina-alueemme ovat Suomi ja Ruotsi, heille sijaintimme on myös logistinen etu. Pidemmälle jalostettuja tuotteita, kuten tärkkelyspohjaisia erikoispolymeerejä menee Keski-Eurooppaan ja aina Aasiaan saakka”, kertoo yhtiön myyntijohtaja Maisa Kantola. ”Meidän asiakkaamme ovat yli 90% paperi- ja kartonkiteollisuudesta. Paperia ja kartonkia valmistettaessa tarvitaan volyymillisesti eniten kuitua, kiveä ja tärkkelystä. Tärkkelyksen rooli on antaa lujuutta ja niin sanottua ajettavuutta, eli tuotantotehokkuutta. Massan joukkoon lisättävien tärkkelysten lisäksi tulevat pintaliima-, spray- ja päällystetärkit, jolloin puhutaan korkeampilaatuisista painopapereista tai kerroksittain valmistetuista kartongeista.”

”Vaikka perunatärkkelys on perinteisesti ollut aina se ykkösjuttu, viljatärkkelys on vienyt vähitellen yhä suurempaa osaa perunatärkkelyksen markkinasta. Tämä johtuu hyvin pitkälle paitsi saatavuudesta, niin myös hinnasta, sillä perunatärkkelys on arvokkaampaa. Sen viljelyn vaatimat tuotantopanokset ja sitä kautta tuotantokustannus ovat kalliimmat. Perunatärkkelykselle on kuitenkin käyttäjänsä, sillä se antaa parhaimman lujuuden.” toteaa Kantola perunatärkkelyksen eduista. Hän on koulutukseltaan paperitekniikan diplomi-insinööri ja aloittanut työuransa paperin pinnoituksen pilot-koejaoilla, joten tietää myös paperinvalmistuksen salat.

Anoran ja Chemigaten vuosikymmeniä jatkunut yhteistyö vahvistui entisestään vuonna 2021, kun myös natiivin ohratärkkelyksen myynti paperi- ja kartonkiteollisuuden tarpeisiin siirtyi kokonaisuudessaan Chemigaten kautta tapahtuvaksi. ”Ohratärkkelys on volyymillisesti hyvin merkittävä osa meidän tuoteportfoliotamme. Anora yhteistyön syventyminen oli loistava Win-Win-Win ratkaisu, sillä myös asiakkaamme hyötyvät siitä, että pystymme tarjoamaan entistäkin vahvempaa osaamista alallamme. Nyt meillä on mahdollisuus tarjota sekä laaja tuoteportfolio, että vahva tekninen osaaminen heille kokonaisuutena. Varsinaista toiminnallista etua ohratärkkelys ei tarjoa vaan kilpailee muiden, maahantuotujen viljatärkkelysten kanssa. ”Meille on kuitenkin etua siitä, että meillä on hyvin toimiva ketju tässä lähellä. Laaja raaka-ainepohjamme antaa meille sekä toimitusvarmuutta että joustavuutta. Myös vastuullisuuteen liittyvät aiheet ovat sekä meille, että asiakkaillemme erittäin tärkeitä ja tässä ohratärkkelys tarjoaa meille mahdollisuuden erottautua muista”, Maisa Kantola summaa lopuksi.

Tärkkelys on uusiutuvaa ja myrkytöntä teollisuuden raaka-ainetta

Tämän hetken kaksi ajankohtaisinta asiaa alan teollisuudessa ovat valmistavan sektorin alhaiset käyntiasteet sekä toisaalta EU:ssa meneillään oleva pakkauksia ja pakkausjätettä koskeva asetus. Alhaiset käyntiasteet ovat seurausta korkeista varastomääristä pakkauskartonkeja käyttävän ketjun eri portaissa. Myös kysynnässä on hiljaisempi vaihe. ”Tällaista käyntiasteiden tippumista ei ole aikaisemmin nähty, eikä kukaan osaa ennustaa onko ensi vuosi jo parempi. Pakkauspuolella kasvua on kuitenkin tulossa, sillä kartonkipakkausten markkina on laaja ja laatuja on paljon erilaisia”. Toinen ajankohtainen aihe, eli EU:n komission ehdotus pakkauksia ja pakkausjätteitä koskevaksi asetukseksi sai marraskuussa EU-parlamentin hyväksynnän. Lain lopullisesta muodosta neuvotellaan edelleen Euroopan unionin neuvostossa tehtävän hyväksynnän jälkeen eli prosessi on vielä pitkä. Muutosten mahdollisia vaikutuksia tietenkin arvioidaan jäsenmaissa useiden eri tahojen toimesta. ”Itse uskon vahvasti kuitupakkausten käytön jatkumiseen ja kasvuun. Uusia käyttösovelluskohteita syntyy koko ajan ja toisaalta siirtymäajat antavat aikaa reagoida.” Metsäteollisuus on osaltaan nostanut esiin näkökulmia, jotka puhuvat uusiutuvien, biohajoavien ja toisaalta kuitenkin erittäin hyvin kierrätettävien kuitumateriaalien käytöstä pakkauksissa. Ainakin toistaiseksi maitopurkit jatkavat siis elämäänsä.

”Loppuasiakkaamme edellyttävät meiltä ennen kaikkea sovelluksiinsa sopivaa tuotetta. Koeajoja ja tuotetta voidaan hinkata parikin vuotta. Se edellyttää meiltä teknistä osaamista, asiakkaan prosessien ja tarpeiden ymmärtämistä sekä joustavuutta. Toimintavarman tuotteen valmistaminen asiakkaalle onkin meidän ydinosaamistamme, mutta sen lisäksi paperi- ja kartonkiteollisuuden asiakkaat odottavat tasaista laatua ja toimivaa logistiikkaa: aikataulut on pidettävä, eikä hallitsemattomia muutoksia sallita. Me Chemigatellä olemmekin ylpeitä siitä, että meidän takiamme eivät asiakkaan koneet ole juuri pysähdelleet. Meillä on usein back-up vaihtoehto olemassa, esimerkiksi niin, että tuotteita voidaan valmistaa eri linjoilla ja teknologioita hyödyntäen”, Kantola summaa. ”Loppuasiakkaamme ovat varmastikin myös vaativimpia mitä vastuullisuuden osalta on. Siksi tarvitaan entistä enemmän tietoa tuotteen hiilijalanjäljestä, jäljitettävyydestä ja ketjun läpinäkyvyydestä aina alkutuotantoon asti.”

Vastuullisuus ja yhteistyökykyinen toimitusketju ovat tulevaisuuden menestystekijät

Chemigatellä on selkeä tahtotila kasvaa, sillä tämänhetkisistä alhaisista käyntiasteista huolimatta tärkkelyksen käyttö on edelleen kasvamassa merkittävien investointien myötä, niin Suomessa kuin Ruotsissakin. ”Kuitumateriaalin käyttö pakkaamisessa kasvaa ja käyttösovellukset lisääntyvät. Olemme teknisesti kompetentteja, meillä on hyvät asiakassuhteet sekä logistista etua tuova lyhyt toimitusketju. Kilpailukykyisellä hinnalla ja toimivalla, vastuullisella yhteistyöketjulla meillä on kotimaisena toimijana mahdollisuus ottaa osuutemme kasvavista markkinoista”, summaa Chemigaten myyntijohtaja tulevaisuuden mahdollisuuksia.

”Meidän on kuitenkin pidettävä huolta, että myös kapasiteettimme on valmiina seuraaviin steppeihin.” toteaa Kantola ja jatkaa. ”Paperi- ja kartonkiteollisuuden tärkkelystarve yksistään Suomessa on suuruusluokaltaan karkeasti arvioiden reilut 200 000 tonnia. Seuraavan neljän-viiden vuoden aikana kapasiteettia voi olla tulossa jopa 60-70 000 tonnia lisää, esimerkkinä tästä on Stora Enson Oulun investoinnit.

”Kokonaisuutena tämä on ketju ja meidän tulee pitää siitä huolta. Haluamme vahvasti panostaa kotimaiseen raaka-aineeseen ja olla myös edelläkävijä vastuullisuusasioissa. Tässä meillä on hyvät mahdollisuudet onnistua yhdessä Anoran kanssa. Vaikka vastuullisuusasiat eivät vielä ole päätöksenteon pääkriteeri, niin isot kansainväliset asiakkaamme kulkevat vastuullisuusasioissa etunenässä ja se heijastuu myös meihin. Menestyäksemme on koko ketjun oltava läpinäkyvä joten siksi myös viljelyn vastuullisuuden ja hiilijalanjäljen kehittäminen on tärkeätä.”

Chemigate työllistää reilut 100 henkilöä neljällä eri paikkakunnalla: Lapualla, Kaipiaisissa, Mietoisissa sekä lisäksi Finamylin tehdas Kokemäellä. Chemigate on osa Berneriä ja valmistaa vuodessa noin 100 000 tonnia erilaisia tärkkelystuotteita.

Tuotteet
Toggle Nav