Ohrapelto

Koskenkorvan tehtaalle vastaanotetun ohran laatukooste

1.7.2023

Katseet kääntyvät pian uuteen satoon ja on aika paketoida vanha satovuosi yhteen taulukkoon. Verkkosivuiltamme on kuluneen talven aikana löytynyt päivitettyä lajikkeellista laatutietoa tehtaallemme vastaanotetun ohran osalta. Lajikkeellisten laatutietojen taulukot ovat tarkkaan seurattua tietoa. Ne antavat selkeätä yleiskuvaa käytännön viljelystä ja eri lajikkeiden ominaisuuksista. Lajiketieto voidaan laittaa kuorman tietoihin jo kippausaikaa varattaessa, mikäli se on tiedossa valmiiksi. Kuorman lähetteenä toimivasta viljapassista lajiketiedon pystyy kuitenkin päivittämään vastaanotolle vielä vastaanottohetkelläkin. Viljapassille kirjattu lajike on siis viime käden tieto rekkaan lastatun kuorman pääasiallisesta lajikkeesta. Perinteisten lajikekokeiden rinnalle tämä vastaanottotietoihin perustuva data antaa oman arvokkaan lisänsä, vaikka ei voikaan korvata varsinaisten lajikekokeiden antamaa tutkimustietoa.

Tähkätyypin vaikutus keskimääräiseen laatuun

Kaksitahoisten lajikkeiden osuus on kasvanut Anoran vastaanotossa jo yli 70% kaikesta vastaanotetusta ohrasta. Ero monitahoisten laatuominaisuuksiin näkyy odotetusti hehtolitrapainossa ja seulontatuloksessa.

Tähkätyypin vaikutus laatuun, Koskenkorvan tehdas

Vertailuna taulukossa siis lisäksi edellisen satovuoden yhteenveto. Kesän 2021 sadossa kaksitahoisten osuus oli Anoran vastaanotossa 62% ja tähkätyypin vaikutus laatutekijöihin on ollut samansuuntainen kumpanakin vuotena. Kaksitahoisten lajikkeiden osuuden lisääntyminen Anoran vastaanotossa kuvannee osaltaan myös lajikkeiden viljelyaloissa tapahtuneita muutoksia. VYR:n sivilta löytyy tilastokooste eri lajikkeiden viljelyaloista lajikkeittain. Löydät vuosittaiset Ruokaviraston koostamat tilastot suoraan täältä: https://www.vyr.fi/fin/viljelytietoa/tilastoja/viljelyalat-lajikkeittain/

Kesäkuun hellejakson jälkeen saadut alueelliset sateet ja viileämpi sää ovat olleet tervetulleet viljakasvustoille koko viljelyalueellamme. Korkeimmat satopotentiaalit jäänevät haasteellisen alkukasvukauden myötä toteutumatta, mutta edelleen on mahdollisuudet kohtuulliseen satoon. Seuraamme mielenkiinnolla kasvustojen kehitystä ja sadon muodostusta. Uudistavan viljelyn menetelmät näyttävät selkeästi muuttavan lohkojen kasvukuntoa parantamalla maan rakennetta ja vesitaloutta poikkeuksellisten kasvuolosuhteiden toistuessa vuodesta toiseen. ”Lajikkeelliset laatutiedot Anoran vastaanottotietoihin perustuen” -taulukkoon pääset suoraan tekstilinkistä. Uuden satokauden vastaava taulukko löytyy jatkossakin Ohra-sivulta.

----

Tuotteet
Toggle Nav