Suomalainen järvi ja puhdas luonnonvesi

Naturet-lämmönsiirtonesteet ovat osa kestävää energiaratkaisua

8.12.2021

Geoenergian merkitys ja entistä parempi hyödyntäminen ilmastokriisin yhtenä ratkaisukeinona nousi selkeästi esiin marraskuussa Finlandia-talossa pidetyssä Rakennusten Energiaseminaarissa. Naturet-lämmönsiirtonesteet ovat etanolipohjaisia ja soveltuvat näin kylmänkesto-ominaisuutensa vuoksi käytettäväksi pohjoisen kaikissa lämmönsiirto kohteissa. Myyntipäällikkömme Katja Raatikainen näki seminaarin selkeänä viestinä energiamurroksen merkityksen ympäristölle ja samalla geoenergia-alan toimijoiden vahvan halun edesauttaa ympäristöystävällistä energiatuotantoa. Rakennusten energiaseminaarin avauspuheenvuorossa europarlamentaarikko Sirpa Pietikäinen esitteli Euroopan vihreän kehityksen ohjelmaa. Esityksessään hän nosti esiin, että vuoden 2050 rakennuksista on olemassa jo 85-95 %, joten erityisen tärkeää on huomioida myös rakennusten perusparannuksen merkittävyys energia- ja resurssitehokkuuteen. Yhteistyökumppanimme, Euroopan suurimman maalämpöporausyrityksen, Rototecin Satu Juurikka toi seminaaripäivässä esiin, kuinka rakennusten lämmityksen hiilidioksidipäästöt vastaavan noin neljännestä Suomen CO2-kokonaispäästöistä. Geoenergian laajempi hyödyntäminen rakennusten lämmityksessä sekä myös viilennysjärjestelmissä lisää Suomen energiaomavaraisuutta ja vähentää samalla suoraan pohjoisissa olosuhteissa välttämättömän lämmityksen päästöjä ilmakehään. Anora Industrial tarjoaa sekä vakiopitoisuuksissa olevia käyttövalmiita Naturet-tuotteita että väkeviä Naturet-liuoksia, jotka laimennetaan käyttökohteessa haluttuun pitoisuuteen. Laaja tuotevalikoimamme on osa alan toimijoiden arvostamaa palvelukokonaisuutta. Olemme sitoutuneet geoenergian hyödyntäjien kumppanina kehittämään jatkossakin tuotteita eri lämmönsiirtokohteisiin. Viimeisin tuotemuutoksemme lisäsi entisestään tuotteidemme ympäristöystävällisyyttä ja soveltuvuutta otettaessa geoenergiaa talteen myös pohjavesialueilla. Pääset tutustumaan kaikkiin energiaseminaarin puheenvuoroihin sekä esitysmateriaaleihin FINVAC-yhdistyksen sivuilla: Rakennusten energiaseminaari 2021


Tuotteet
Toggle Nav