Tynnyreiden varastointi

Mitä tulee huomioida Naturet tuotteiden varastoinneissa?

Teollisen käsittelyn ja varastoinnin toiminnoissa on omat lupa- ja ilmoitusvelvollisuutensa riippuen varastoitavan tai käsiteltävän aineen määrästä ja vaarallisuudesta. Tarkempia tietoja saat alueesi paikalliselta paloviranomaiselta.

Naturet-tuotteiden varastoinnissa tulee huomioida Kemikaaliturvallisuuslain vaatimukset. Käsittelyn ilmoitusvelvollisuus Naturet-tuotteilla on 1000 litraa. Naturet-tynnyreille ja konteille paras säilytyspaikka on kuiva, helposti syttyviksi luokiteltujen tuotteiden säilyttämiseen soveltuva sisätila.

Huomioi tämä Naturet-tuotteiden käsittelyssä

Naturet Strong (90 p-%) ja Naturet (60 p-%) -tuotteiden käsittelyssä tulee käyttää suojalaseja. Tarkemmat tiedot suojavälineiden käytöstä löydät tuotteiden käyttöturvatiedotteista.

Tuotteet
Toggle Nav